Vägledande samtal

Målet med utbildningen är att du skall ha en högre medvetenhet kring och utarbetat en idé för hur du skall förhålla dig till ditt yrke och ditt eget dagliga ledarskap.

Syftet är att öva sig i att använda samtalet medvetet som ett verktyg sin roll som chef, ledare och medmänniska.

Vinsten med kursen är att klara av de allt mer kommu­nikativa kraven på chefer, ledare och medarbetare.
Du utvecklar en förmåga att kunna hantera mänskliga processer direkt och en förförståelse hur man kan förändra sitt ledarskap utefter den situation som råder.

Konceptet är väl utarbetat och används bl.a. av stora nationella/ internationella företag. Utbildningskonceptet är också en del i det Svenska och Norska Försvarets chefsutbildning.

Tid och plats för utbildning

 

[contact-form-7 id=”142″ title=”Vägledande samtal”]