Exekutivt ledarskap

Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet!  Att leda genom andra chefer kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. Framgångsrika ledare på strategisk nivå bygger en organisation med stark tillit, där både chefer och medarbetare tar fullt ansvar och bidrar till utveckling av verksamheten. Att medvetet utveckla dina handlingar som ledare och kunna påverka ditt eget och andras beteende påverkar såväl medarbetare, kunder som marknad på ett positivt sätt. Antar du utmaningen att utveckla dig och din verksamhet?

 

Resultat efter programmet

Vi på Inovanova har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare. Som strategisk chef har du en möjlighet att utveckla din ledarförmåga. Din förståelse för hur du bidrar till ett effektivt ledningsgruppsarbete. Du utvecklar även en förståelse för hur olika ledningsstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga. Under programmet möter du ett nätverk av andra ledare på samma organisatoriska nivå.