Effektiva ledningsgrupper

En effektiv och samspelt ledningsgrupp är grunden för framgångsrika organisationer. Det är tyvärr alltför vanligt att kloka tankar i ledningsgrupper omsätts i kloka planer som inte ger förväntat resultat. Vi på Inovanova vill hjälpa dig och din ledningsgrupp att utvecklas från att fungera motsägelsefullt genom undvikande och defensiva handlingsmönster fram till ett läge som kännetecknas av ökad öppenhet, tillit, ansvarstagande och förmåga att genomdriva beslut samt förändringar.

Resultat efter programmet

Genom upplevelsebaserade övningar synliggörs värderingar och roller för er inom gruppen. Genom feedback speglas gruppens känslor och tankar kring olika beteenden och handlingar som framträder under processen. Ni blir medvetna om skillnader i kommunikationsprocesser. Med det strategiska ledarskapet i fokus utvecklas ert beslutsfattande till framgångsrikt handlande.