Om mig

rogerRoger lyssnar aktivt till era behov av kunskap och utveckling för att tillsammans med er, genom kreativitet och engagemang utveckla ett effektivt team.

 

Roger har som officer en lång erfarenhet av ledarskap och grupputveckling från Försvarsmakten. Den innefattar även multikulturella perspektiv från handledning och monitorering under ledning av FN. Han har även erfarenhet som projektledare och ordförande i studie och utvecklingsprojekt. Roger är i dag specialiserad på utveckling av effektiva team och strategisk personalutveckling.

 

I dag bedriver Roger kontinuerlig fortbildning inom filosofi, beteendevetenskap och ledarskap. Roger är utbildad inom filosofi, pedagogik, psykologi och sociologi och är medlem av det fenomenologiska kollegiet vid Göteborgs universitet. Det fenomenologiska tankesättet innebär att han aktivt lyssnar till andra människor och aktivt vill bidra till vägledning och coaching för att uppnå önskvärd och efterfrågad framgång.

 

Roger har också specialkompetens inom bedömning och värdering av arbetsprestationer, strategisk personalutveckling och utvecklingen av ett indirekt/direkt ledarskap i yrkesutövning. Under 1990-talet arbetade Roger även inom räddningstjänsten och inom akutsjukvården. Arbetet innefattade även utbildning och träning inför insats.